Din hjerne og den optimale computer


Den optimale computer er et emne, som mange har studeret. Hvis du var i gang med at bygge en, hvordan ville du så konstruerer den?

Computeren burde behandle ethvert problem og altid komme med absolut korrekte svar. Den skulle være hurtigere end det ville tage at udtrykke problemet og processen i ord. Den skulle være i stand til at behandle et stort antal variabler og et stort antal problemer samtidigt. Den skulle være i stand til at vurdere sine egne informationer og data, og den skulle kunne registrer sine gamle konklusioner – og de vurderinger der lå bag disse konklusioner. Den skulle have hukommelse med kæmpe kapacitet, der var stor nok til at opbevare alle data og konklusioner, som den måske kunne få brug for til fremtidige beregninger. Og dens hukommelse skulle være tilgængelig for computerens analytiske sektion på en brøkdel af et sekund.

Hjernen, erfaringer og kontrol

Den skulle også kunne omorganiserer tidligere konklusioner eller korrigere dem i lyset af nye erfaringer og data. Computeren skulle ikke være afhængig af andre programmer, men skulle være absolut selv-determineret med hensyn til sin programmering, og selv styre og afgøre problemstillingerne og løsningerne den står overfor. Den skulle også være i stand til at beskytte sig selv for virusser og beskadigelser, og være i stand til at vurdere fremtidig beskadigelser.

Computeren skulle også have perceptioner til rådighed, så den kan bestemme situationen af omverdenen og yde den rette service til sig selv, og mht. problemløsninger være i stand til at forestille sig nye situationer den ikke hidtil har registreret. Og så skulle den være i stand til at reparerer sig selv og undgå slitage.

Og den skulle være transportabel.

Din hjernes potentiale

Computeren fremstillet her, er din hjerne du har. Det er den hjerne, du kan få igen, medmindre du har fået en del af den skåret væk eller beskadiget. Computeren fremstillet her er din hjernes potentiale. I bogen Diantik – Den moderne videnskab om mental sundhed – beskrives hjernens funktioner og hvordan dens potentiale kan genetablere sit fulde potentiale. 

Før fandtes der ingen ide om den optimale hjerne, da den blev sammenlignet med den kapacitet en normal hjerne har i gennemsnit. Den normale hjerne blev anset for at være den ”optimale” hjerne.  Men i Dianetikbogen er der beskrevet hvordan man kan rette op på det igen, forøge sin hjernes kapacitet og sit potentiale.

Har hjernen en virus?

Hvad er gåden til negative tanker, og hvorfor udnytter vi ikke hjernens fulde kapacitet? Er der blevet installeret et kredsløb eller en virus som besværliggøre den optimale computer, så den ikke længere tænker fuldstændigt rationelt? Sker der en fejlberegning et sted, som den ikke er sikret imod?

Lad os antage at den ovenfor beskrevne optimal computer ikke måtte lave fejl. Vi forventer at den skal give output som er korrekte, og skal have ret og må under ingen omstændigheder lave fejl eller have uret.

Lad os antage at vores beskrevne super computer bliver udsat for eksterne påvirkninger – en virus eller et kredsløb.

Som eksempel kan vi tage en almindelig regnemaskine. Man forventer at den skal fungere perfekt, hvilket betyder at hvis vi taster 2 + 2 forventer man et korrekt output, resultat og konklusion. Vi forventer at facit = 4.

Når hjernen går i stykker og laver fejl

Regnemaskinen går igennem livet, og bliver udsat for en ekstern påvirkning der gør at en af dens taster sætter sig fast og kronisk er trykket ned. Lad os sige at det er tasten med 5 tallet. Næste gang regnemaskine skal udregne stykket 2 +2 blive facit = 9.

Regnemaskinen er nu kategoriseret som ”gået i stykker”, da den bliver ved med at lave fejl.  Uanset hvilket regnestykke den prøver at lave, er output, resultatet og konklusionerne forkerte, fordi 5-tallet holdes kronisk nede og bliver altid medregnet i facit.

Hvis vi antager at hjernen beregner på denne måde, hvorfra kommer så det nedtrykkede 5-tal?  Et påtvunget forkert datum eller indberegnet forkert information? I computersprog – virus eller forkert kredsløb? Hvor skal vi lede efter fejlen?

Det spørgsmål kan du få besvaret i Dianetik – den morderne videnskab om mental sundhed.

  • Dianetik: Den Moderne Videnskab om Mental Sundhed – bog
    180,00 DKK
  • Dianetik pakke: bog og DVD
    290,00 DKK
  • Hvordan man bruger Dianetik DVD
    140,00 DKK